גלריה

פיסול בחומרים שונים

sagie0
sagie0

workshop7
workshop7

new-work-8
new-work-8

sagie0
sagie0

1/17

רישום בטכניקות שונות

texture-yaelb-3
texture-yaelb-3

drawing02
drawing02

drawing32
drawing32

texture-yaelb-3
texture-yaelb-3

1/16