פוסטר - פיסול פיגורטיבי - 2021.jpg

ימי רביעי  14:30 - 17:00

13 מפגשים החל מ-3.3.21

בסדנאות של דרך האמנות

דמות, תנועה, מחווה, הבעה וייחסים

קורס פיסול סמסטריאלי בהנחיית אקסל אוולד

בין נושאי הקורס:

  • יסודות האמנותיים של פיסול דמות האדם

  • יצירת תנועה ומחווה

  • דמות והפשטה

  • ייחסים בין דמויות, דמות וסביבתה

  • יסודות של פיסול ראש אדם

  • השתנות ראש האדם לפי הילאים

התשלום:  1600 ש״ח

לטופס הרשמה

28.5.09 046.JPG
portrait-course-2013-017.JPG
sculpture_portrait18.jpg

קורסים שנתיים

וסמסטריאלים

2020/2021